5 Σκέψεις για τον Δία στον Ζυγό

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μερικές σκέψεις για τον Δία στον Ζυγό:

 

-Όταν είμαι ερωτευμένος βλέπω στον Άλλο ένα σύμπαν

-Κάθε φορά που αγαπάω σώζομαι από τη βαρύτητα του εαυτού μου

-Για να κερδίσεις μια ψυχή πρέπει να της υποσχεθείς μεταμόρφωση

-Μας γοητεύουν όσοι μας δείχνουν τις δυνατότητές μας

-Ο Έρωτας είναι για να χρυσώνει- για να κάνει τον κόσμο πολυτελή

TAGS:

ΣΧΟΛΙΑ