ΑΠΟΡΙΕΣ

Τι ονομάζουμε καρμικές σχέσεις;

-Γνώρισα κάποιον και αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι παρά πάνω από μια απλή έλξη, από έρωτα ή αγάπη. Αισθάνομαι ότι έχουμε καρμική σχέση. Ισχύει; Από τον Γιώργο Πανόπουλο.

Πώς επηρεάζει η Σελήνη τις σχέσεις μας;

Πώς επιθυμούμε να μας συμπεριφέρονται συναισθηματικά; Πως αντιδρούμε συναισθηματικά; Η η Σελήνη δείχνει το είδος της αγάπης που θέλουμε. Από τον Γιώργο Πανόπουλο.

Τι ονομάζουμε καρμικές σχέσεις;

Τι ονομάζουμε καρμικές σχέσεις;

-Γνώρισα κάποιον και αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι παρά πάνω από μια απλή έλξη, από έρωτα ή αγάπη. Αισθάνομαι ότι έχουμε καρμική σχέση. Ισχύει; Από τον Γιώργο Πανόπουλο.

Πώς επηρεάζει η Σελήνη τις σχέσεις μας;

Πώς επηρεάζει η Σελήνη τις σχέσεις μας;

Πώς επιθυμούμε να μας συμπεριφέρονται συναισθηματικά; Πως αντιδρούμε συναισθηματικά; Η η Σελήνη δείχνει το είδος της αγάπης που θέλουμε. Από τον Γιώργο Πανόπουλο.