Ερμής στον Καρκίνο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο Ερμής άφησε τους Διδύμους αρχίζοντας τη διέλευσή του στον υδάτινο Καρκίνο (21 Ιουνίου-6 Ιουλίου) σε μια θέση άβολη όπου ο λογικός Ερμής πέφτει σε μια συναισθηματική θάλασσα και γίνεται υποκειμενικός, η κρίση του θολώνει, η επικοινωνιακή του επιδεξιότητα επηρεάζεται από τη διάθεση της στιγμής. Ναι, οι συζητήσεις γίνονται θερμές, συναισθηματικές, εύθικτες, υποκειμενικές και η λογική υποχωρεί.

Ο Ερμής στον Καρκίνο βραχυκυκλώνεται από αισθήματα, παίρνει τα πάντα προσωπικά με αποτέλεσμα πολλές φορές οι συζητήσεις να καταλήγουν σε κόντρες, ή αντιπαραθέσεις, θυμό ή να δημιουργούν απωθημένα. Η επικοινωνία χρωματίζεται από περασμένες εμπειρίες και  μνήμες,  από γεγονότα χωρίς διάκριση ενώ και το περιβάλλον παίζει τεράστιο ρόλο στη διατύπωση των σκέψεων, των απόψεων ή γενικώς της συζήτησης- θετικό το περιβάλλον θετικές οι σκέψεις, αρνητικό το περιβάλλον σκοτεινές ή αρνητικές οι σκέψεις.

Ο Ερμής στον Καρκίνο είναι υπερευαίσθητος στους άλλους- τους «αισθάνεται» κι αυτό σημαίνει ότι μπορεί να νιώσει τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους αλλά και να εντοπίσει τα ευαίσθητα σημεία τους κι αυτά στα οποία πονάνε. Έτσι ο Ερμής στον Καρκίνο μπορεί να είναι ένας πειστικός ομιλητής ώστε να μην ξεφεύγει κανείς από τα δίχτυα του. Ξέρει ενστικτωδώς πώς να κάνει τον άλλο να νιώσει καλά, ή πώς να τον πληγώσει.

ΣΧΟΛΙΑ