(να θυμάμαι) #37

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Εξέλιξη σημαίνει να προχωράς στο άγνωστο, ή στο χάος. Η αρχαία Αιγυπτιακή και βιβλική ερμηνεία του χάους ήταν «το κενό που προηγείται της δημιουργίας».  Η θεωρία του χάους που αναπτύχθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 από τον Edward Lorenz μας λέει για μια μικρή, ασήμαντη αλλαγή στην αρχή που μπορεί να αλλάξει μακροχρόνια την συμπεριφορά ενός συστήματος. Μια σκέψη, μια λέξη, ένα πρόσωπο μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

ΣΧΟΛΙΑ