(να θυμάμαι) #50

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Τα πράγματα δεν αλλάζουν. Εμείς αλλάζουμε.

 

Τα τραύματα είναι ένα παρελθόν που μας κυνηγάει.

 

και

 Η εντατική θλίψη, η δυσφορία και η έλλειψη ενέργειας είναι αποτρεπτικές για το παρόν και δημιουργούν αδυναμία εξόδου στο μέλλον από εκκρεμότητες του παρελθόντος.

 

ΣΧΟΛΙΑ