(να θυμάμαι) #52

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

1. Δημιουργούμε σχέσεις όταν δεν έχουμε εκκρεμότητες με το παρελθόν.

 

2. Η  δοτικότητα είναι η αιωνιότητα της ψυχής.

 

3. Α ναι… Κι όποιος δεν συγχωρεί παγιδεύεται σε ένα κλειστοφοβικό παρελθόν

που δεν του επιτρέπει να ζήσει στο παρόν.

 

ΣΧΟΛΙΑ