Σκέψεις2

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν είναι περίεργο που ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε 
αυτό που φοβόμαστε κι όχι αυτό που ευχόμαστε;
-ευτυχώς η ζωή έχει μεγαλύτερη φαντασία από μας.

 

ΣΧΟΛΙΑ