Προσοχή στις σκέψεις

Προσοχή στις σκέψεις

«Η ποσότητα του αρνητικού ή θετικού μας κάρμα συνδέεται με τις σκέψεις και τα κίνητρά μας».

Η δύναμη του Τώρα

Η δύναμη του Τώρα

Είναι εποχές που βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση κι αισθανόμαστε παγιδευμένοι. Σε αυτές τις περιόδους χάνουμε τη λογική και την ψυχραιμία. Από τον Γιώργο Πανόπουλο